Usługi ziemne

Poza produkcją wyrobów metalowych świadczymy również usługi ziemne. Z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu m.in. koparek, koparko-ładowarek i mini koparek realizujemy szeroki zakres robót terenowych. Wykonujemy m.in. niwelację i wyrównywanie terenu, wykopy pod fundamenty i wykopy pod przyłącza wod.-kan., skarpowanie i hałdowanie oraz rekultywację i wymianę gruntów. W ramach prac ziemnych zapewniamy także kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje budowlane i drogowe. Dzięki doświadczeniu naszych fachowców i nowoczesnemu parkowi maszynowemu realizujemy również zlecenia w trudnych warunkach terenowych oraz o niestandardowym charakterze.

 

Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem.

Potrzebujesz ekipy do profesjonalnego wykopu? Skorzystaj z naszej usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską. Nasze urządzenia obsługiwane są przez doświadczonych operatorów maszyn budowlanych posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do kierowania ciężkim sprzętem. Zarówno wyposażenie, jak i odpowiednie przygotowania pozwalają nam na sprawną i terminową obsługę wszystkich powierzonych nam zleceń.

 

woda lejąca się do zlewu

Przyłącza wod - kan