Przyłącza wod.-kan.

lejąca się woda

W ramach realizowanych przez nas robót ziemnych oferujemy wykopy pod przyłącza wod.-kan. dla budynków jednorodzinnych i innego typu obiektów. Zlecenia w tym zakresie realizujemy kompleksowo – zapewniamy roboty projektowe związane z planowaniem przyłączy (opracowujemy plany sytuacyjne, projekty przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej) oraz roboty związane z wykonaniem przyłączy. Zależnie od specyfiki terenu przeprowadzamy wykopy mechaniczne z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu budowlanego lub wykopy ręczne.

Dzięki doświadczeniu naszych fachowców i odpowiedniemu wyposażeniu, wszystkie powierzone nam zlecenia w zakresie wykopów pod przyłącza przeprowadzamy sprawnie, terminowo i w z góry ustalonym budżecie, gwarantując przy tym konkurencyjne stawki. Zapewniamy również realizację zleceń niestandardowych.